تبلیغات
سکوتی برای همیشه... - صدای بوق قطار یعنی : خداحافظ ای رفیق...

سکوتی برای همیشه...

اِنسانم آرِزوست...

این داستان زیرو همین جوری که دارم مینویسم بقیش خودش میاد...
اصلا قبلا بهش فکر نکردم...
هرجاش بد بود ببخشید دیگه...

خیلی وقت بود میگفت باید برم...
هی میگفتم من سوغاتی میخواما ...
اونم هی یه لبخند تلخ میزد و میگفت باش...
.
.
.
زنگ زد و گفت شاید دیگه نباشم...
دارم میرم بلیطمو بگیرم و برم...
گفتم میخوام ببینمت واسه همیشه ...
قبول کرد...
.
.
.
سریع وسایلمو برداشتم ...
زیاد نبودن...
یه مشت خاطره ...
یه گل خشک شده...
یه چتر سفید قرمز...
یه عکس یادگاری که از ته دلم داشتم میخندیدم به عکاسش...
.
.
.
سر موقع ...
مثل همیشه ...
بازم همون لبخند...
.
.
.
رسیدم به باجه بلیط فروشی...
گفتم بزار من برات بگیرم...
بذار خودم راهیت کنم...
قبول کرد...
سرمو از اون نیم دایره به زور کردم تو...
.
.
.
بفرمائید...
یه بلیط رفت لطفا...
به اسم؟
آبی...
سکوت آبی...
بفرمائید...
.
.
.
گرفتی؟؟
آره...
بده...
نچ...تو هنوز بچه ای گمش میکنی...
بهم خندید و دنبالم کرد...
.
.
.
رسیدیم به قطار...
وقت رفتن بود...
گفتم تو این بیرون باش ...
من میخوام یه چیزی بذارم تو کوپت بعد میام بیرون تو برو ...
قبول کرد...
از اینکه بهش دروغ بگم بدم میومد ولی من مجبور بودم...
.
.
.
سریع بغلش کردم و گفتم...
دلم برات تنگ میشه رفیق...
یه قطره اشک بی اجازه پرید بیرون...
سریع جمش کردم...
.
.
.
رفتم رو پله اول...
یاد اولین برخوردمون افتادم...
رفتم پله دوم...
یاد دومین بستنی روز اول میوفتم...
پله سوم...
یاد داستان قطار میوفتم که بعضی شبا برام میخوند...
.
.
.
سری رو همون پله رومو بهش کردم و گفتم...
میدونی یاد چی افتادم؟؟؟
گیج نگام کرد...
خندیدم ...
به اینکه نرفته چه زود یادش رفت همه چیزو...
گفتم یاد بوق قطار...
بعد هردو همزمان گفتیم...
صدای بوق قطار یعنی : خداحافظ ای رفیق...
.
.
.
همون موقع صدای بوق قطار بهم فهموند وقت رفتنه...
تا خواست بیاد بالا گفتم واسا همونجا...
بلیط به اسم منه...
من نمیتونم جایی باشم که تو نیستی ...
ولی میتونم جایی باشم که از اولم نبودی...
.
.
.
خداحافظ ای رفیق...
.
.
.
پایان....
.
.
الان که زنگ زدم بهت و فقط صدای پیش آهنگت رو شنیدم...
فهمیدم من خیلی خواب موندم...
انقدر که هنوزم صدای پیش آهنگ همونه ولی صاحب اون خیلی عوض شده...
آره من میرم...
برای همیشه هم میرم...
خداحافظ...
.
.
.
سکوت آبی...

نوشته شده در پنجشنبه 1392/01/15 ساعت 13:58 توسط سکوت آبی نظرات |


Design By : Pichak